Khung trang trí tiệc cưới màu xanh lá - Mã số : Wed 603

Mô tả: Mã số : Wed 603(New) Khung gỗ Vàng mix xanh chuối + trắng. 2 khung ảnh 13 x18 cm 1 khung ảnh 2 hình 13 x 18 cm 2 khung ảnh 10 x15 cm Giá : 260.000 đ / bộ Khung để bàn tiệc dài 1,5m - 2,5m Khung xoay ngang dọc đều được
Giá bán: 260,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Khung Xinh
Ngày đăng: 29-08-2015

Chi tiết sản phẩm

 
 
(5) THEME GREEN 
Khung Gỗ Tông màu Xanh lá mix trắng.
 

Picture

Mã số : Wed 603(New)  
Khung gỗ Vàng mix xanh chuối + trắng. 
2 khung ảnh 13 x18 cm 
1 khung ảnh 2 hình 13 x 18 cm
2 khung ảnh 10 x15 cm 

Giá : 260.000 đ / bộ
Khung để bàn tiệc dài 1,5m - 2,5m 
Khung xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture

Mã số : Wed 602(New)  
Khung gỗ trắng mix xanh chuối. 
2 khung ảnh 10 x15 cm 
1 khung ảnh 9 x12 cm 
1 khung ảnh 2 hình 10 x15 cm
2 khung ảnh 13 x18 cm 
1 khung giá đỡ 13 x18 cm
Giá : 390.000 đ / bộ
Khung để bàn tiệc dài 2m - 4,2m 
Khung xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture

Mã số: Wed 601(New)
Khung gỗ Xanh lá mix trắng
Gồm có : 
2 khung ảnh 13 x18 cm 
1 khung ảnh 15 x15 cm 
2 khung ảnh 10 x15 cm 

Giá : 205.000 đ / bộ
Khung để bàn tiệc dài 1,5m - 2 m 
Khung xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture

Mã số: Wed 600
Khung gỗ Xanh chuối mix trắng .

 Gồm có :
1 khung ảnh 15 x21 cm
1 khung ảnh 13 x18 cm
1 khung ảnh 15 x15 cm
1 khung ảnh 10 x15 cm

1 khung ảnh 9 x12 cm

Giá : 210.000 đ / bộ

Khung để bàn tiệc dài 1,2m - 2m 
Khung xoay ngang dọc đều được
 

 

 

Picture

Mã số : Wed 599
Khung gỗ Xanh chuối mix trắng . Gồm có :
1 khung ảnh 13 x18 cm
1 khung ảnh  3 hình 10 x15 cm
1 khung ảnh 2 hình 13 x18 cm
2 khung ảnh 10 x15 cm

Giá : 355.000 đ / bộ

Khung để bàn tiệc dài 2m - 3m 
Khung xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture

Mã số : Wed 598
Khung gỗ Xanh chuối mix trắng . 

Gồm có :
1 khung ảnh 15 x21 cm
1 khung ảnh 13 x18 cm
1 khung ảnh 15 x15 cm
2 khung ảnh 10 x15 cm

1 khung ảnh 9 x12 cm
Giá : 250.000 đ / bộ

Khung để bàn tiệc dài 1,2m - 2m 
Khung xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture

Mã số : Wed 597
Khung gỗ Xanh chuối mix trắng . 
1 khung ảnh 15 x21 cm
1 khung ảnh 13 x18 cm
1 khung ảnh  15 x15 cm
1 khung ảnh 2 hình 13 x18 cm
3 khung ảnh 10 x15 cm

Giá : 350.000 đ / bộ

Khung để bàn tiệc dài 2m - 3m 
Khung xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture Mã số : Wed 596
1 khung ảnh 15 x21 cm
1 khung ảnh 2 hình 10 x15 cm
2 khung ảnh 10 x15 cm

1 khung ảnh 9 x12 cm
Giá : 295.000 đ / bộ

Khung để bàn tiệc dài 2m - 3m 
Khung gỗ xoay ngang dọc đều được