Khung gỗ trang trí tiệc cưới xanh coban mix trắng, Wed 710

Mô tả: Khung gỗ thông để bàn.
Giá bán: 260,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Khung Xinh
Ngày đăng: 28-08-2015

Chi tiết sản phẩm

 
 
(6) THEME COBALT 
KHUNG GỖ  TÔNG MÀU XANH COBAN MIX TRẮNG :
 

Picture

Mã số : Wed 710 (New)
Khung gỗ Xanh Cobalt  mix trắng .
Gồm có : 
2 khung ảnh 13 x18 cm 
1 khung ảnh 2 hình 10 x15 cm
2 khung ảnh 13 x18 cm 

Giá : 260.000 đ / bộ
Khung để bàn tiệc dài 1,5m - 2,5m 
Khung xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture

Mã số: Wed 709 (New)
Khung gỗ Xanh Cobalt mix trắng.
 Gồm có : 
2 khung ảnh 13 x18 cm 
1 khung Giá đỡ 13 x18 cm 
1 khung cửa sổ 2 hình 13 x18 cm
2 khung ảnh 10 x15 cm 

Giá : 365.000 đ / bộ
Khung để bàn tiệc dài 2m - 4m 
Khung xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture

Mã số: Wed 708 (New)
Khung gỗ Xanh Cobalt mix trắng.
 Gồm có : 
2 khung ảnh 13 x18 cm 
1 khung Giá đỡ 13 x18 cm 
2 khung ảnh 10 x15 cm 

Giá : 265.000 đ / bộ
Khung để bàn tiệc dài 1m - 2m 
Khung xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture

Mã số: Wed 707(New)
Khung gỗ Xanh Cobalt mix trắng
Gồm có : 
2 khung ảnh 13 x18 cm 
1 khung Giá đỡ 13 x18 cm 
1 khung cửa sổ 2 hình 13 x18 cm
2 khung ảnh 10 x15 cm 
1 khung ảnh 9 x12 cm

Giá : 400.000 đ / bộ
Khung để bàn tiệc dài 3m - 4m 
Khung xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture

Mã số: Wed 705 ( HẾT HÀNG )
Khung gỗ Xanh coban mix trắng . Gồm có :

2 khung ảnh 13 x18 cm xanh coban
1 khung cửa sổ  3 hình 10 x 15cm  trắng


Giá : 216. 000 đ / bộ

Khung để bàn, xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture

Mã số : Wed 704
Khung gỗ Xanh coban mix trắng . Gồm có :
1 khung ảnh 10 x15 cm trắng
3 khung ảnh 13 x18 cm
xanh coban
1 khung ảnh 15 x15 cm
1 khung cửa sổ 10 x 15 cm  trắng

Giá : 300.000 đ / bộ

Khung để bàn, xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture

Mã số : Wed 703
Khung gỗ Xanh coban mix trắng .

Gồm có:
1 khung ảnh 10 x15 cm trắng
2 khung ảnh 13 x18 cm xanh coban
1 khung  ảnh 15 x15 cm trắng
1 khung cửa sổ 13 x 18cm  trắng xanh coban

Giá : 265.000 đ / bộ

Khung để bàn, xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture


Mã số : Wed 702
Khung gỗ Xanh coban mix trắng . 

Gồm có :
2 khung ảnh 10 x15 cm trắng
3 khung ảnh 13 x18 cm
xanh coban

Giá : 205.000 đ / bộ

Khung để bàn, xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture

Mã số : Wed 701
Khung gỗ Xanh coban mix trắng . Gồm có :
2 khung ảnh 10 x15 cm 
2 khung ảnh 13 x18 cm

1 khung cửa sổ 13 x 18cm  

Giá : 260.000 đ / bộ

Khung để bàn, xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture

Mã số : Wed 700
Khung gỗ Xanh coban mix trắng.

 Gồm có :
3 khung ảnh 13 x18 cm
1 khung ảnh 2 hình 13 x18 cm
1 khung ảnh 10 x15 cm

1 khung ảnh 15 x15 cm

Giá : 310.000 đ / bộ
Khung để bàn, xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture
 
KHUNG XINH - NHANH - NHIỀU - TỐT - RẺ
 
 
Copyright © 2009 - 2015  KHUNG XINH - NICE  FRAMES   All rights reserved
 Mã Số Thuế : 0308 808 801- 001 

Hotline :      0988  97 37 85 .             Email :    lethuypainter@gmail.com
Gallery : 230 Lô 3 ( Mặt tiền Hẻm 212 B) Nguyễn Trãi,  Q.1,  Tp Hồ Chí Minh

Tell : 08  6674  3685 Website : www.khungxinh.com