Khung gỗ trang trí tiệc cưới Xanh chuối mix hồng . Mã số : Wed 580

Mô tả: Khung gỗ thông cao cấp, Màu Xanh chuối mix hồng .
Giá bán: 198,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Khung Xinh
Ngày đăng: 29-08-2015

Chi tiết sản phẩm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) THEME  XANH CHUỐI MIX HỒNG
KHUNG GỖ  TÔNG MÀU XANH CHUỐI mix HỒNG :
 

Picture


Mã số : Wed 580 
Khung gỗ Xanh chuối mix hồng . 

Gồm có :
2 khung ảnh 13 x18 cm
1 khung ảnh  9 x12 cm
2 khung ảnh 10 x15 cm


Giá : 198.000 đ / bộ
Khung  xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture


Mã số : Wed 579
Khung gỗ Xanh chuối mix hồng. 

Gồm có :
2 khung ảnh 13 x18 cm
1 khung ảnh 2 hình 13 x18 cm
4 khung ảnh 10 x15 cm


Giá : 335.000 đ / bộ
Khung để bàn, xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture

Mã số : Wed 578 
1 khung ảnh 13 x18 cm
1 khung ảnh  3 hình 10 x15 cm
1 khung ảnh 2 hình 13 x18 cm
1 khung ảnh 10 x15 cm 

2 khung ảnh 9 x12 cm 
Giá : 390.000 đ / bộ
Khung để bàn, xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture

Mã số : Wed 577
Khung gỗ Xanh chuối mix hồng . 

Gồm có :
2 khung ảnh 13 x18 cm
2 khung ảnh 10 x15 cm 

2 khung ảnh 9 x12 cm 

Giá : 234.000 đ / bộ
Khung để bàn, xoay ngang dọc đều được