Khung gỗ trang trí tiệc cưới Blue mix trắng . Wed 961

Mô tả: Khung gỗ để bàn gallery
Giá bán: 270,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Khung Xinh
Ngày đăng: 28-08-2015

Chi tiết sản phẩm

 
 
(3) THEME  BLUE 
Khung Gỗ Trang trí màu  Xanh da trời mix Vàng  

Picture


Mã số: Wed 960 ( New )
Khung gỗ Blue mix trắng
Gồm có : 
2 khung ảnh 13 x18 cm 
1 khung Giá đỡ 13 x18 cm 
2 khung ảnh 10 x15 cm 

Giá : 275.000 đ / bộ
Khung để bàn tiệc dài 1,5m - 2,5m 
Khung xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture


Mã số : Wed 961 (New )
Khung gỗ Blue  mix trắng .
 Gồm có : 
2 khung ảnh 13 x18 cm 
1 khung ảnh 2 hình 10 x15 cm
2 khung ảnh 13 x18 cm 

Giá : 270.000 đ / bộ
Khung để bàn tiệc dài 1,5m - 2m 
Khung xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture


Mã số : Wed 962 (New )
Khung gỗ Blue  mix trắng .
 Gồm có : 
2 khung ảnh 13 x18 cm 
1 khung ảnh 15 x21 cm
2 khung ảnh 13 x18 cm 

Giá : 220.000 đ / bộ
Khung để bàn tiệc dài 1m - 1,5m 
Khung xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture

Mã số : Wed 963 (New )
Khung gỗ Blue  mix trắng .
 Gồm có : 
2 khung ảnh 13 x18 cm 
3 khung ảnh 10 x15 cm


Giá : 210.000 đ / bộ
Khung để bàn tiệc dài 1m - 1,5m 
Khung xoay ngang dọc đều được 


__________________________________________________________________________________________________________________________