Khung gỗ thông trang trí bàn tiệc Rustic

Mô tả: Mã số : Wed 802 Khung gỗ tự nhiên mix trắng .
Giá bán: 205,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Khung Xinh
Ngày đăng: 29-08-2015

Chi tiết sản phẩm

 
(18)  THEME RUSTIC 
KHUNG GỖ , TÔNG MÀU GỖ TỰ NHIÊN MIX TRẮNG  :
 

Picture

Mã số : Wed  806 (NEW) 
Khung gỗ trắng mix gỗ tự nhiên. 
1 khung ảnh 10 x15 cm 
1 khung ảnh 9 x12 cm 
1 khung ảnh 13 x18 cm
1 khung Giá đỡ ảnh 13 x18 cm 
1 khung 3 ảnh 10 x15 cm

Giá : 380.000 đ / bộ
Khung để bàn tiệc dài 2m - 3m 
Khung xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture

Mã số: Wed 805 (NEW ) 
Khung gỗ trắng mix gỗ tự nhiên
2 khung ảnh 10 x15 cm 
2 khung ảnh 9 x12 cm 
1 khung ảnh 2 hình 10 x15 cm
1 khung ảnh 13 x18 cm 
1 khung 3 hình 10 x15 cm
Giá : 435.000 đ / bộ
Khung để bàn tiệc dài 3m - 4m 
Khung xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture


Mã số : Wed 802 
Khung gỗ tự nhiên mix trắng . 

Gồm có :
1 khung ảnh 13 x18 cm
2 khung ảnh 10 x15 cm
2 khung ảnh 9 x12 cm


Giá : 205.000 đ / bộ
Khung để bàn, xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture

Mã số : Wed 801 
Khung gỗ tự nhiên mix trắng .
 Gồm có :
1 khung ảnh 13 x18 cm
2 khung ảnh  9 x12 cm
1 khung ảnh 2 hình 10 x15 cm
2 khung ảnh 10 x15 cm

Giá : 295.000 đ / bộ
Khung để bàn, xoay ngang dọc đều được

 

 

Picture


Mã số : Wed 800
Khung gỗ tự nhiên mix trắng .

 Gồm có :
1 khung ảnh 13 x18 cm
1 khung ảnh  15 x 21 cm
2 khung ảnh 10 x 15 cm
2 khung ảnh 9 x12 cm


Giá : 255.000 đ / bộ
Khung để bàn, xoay ngang dọc đều được